Selecteer een pagina

UX Design

Zakelijk verzekeren Klantportaal

De opdracht

Vanuit het project Rabobank Zakelijk Verzekeren was er behoefte aan een portaal voor de zakelijke klant waar zij alles omtrent zakelijk verzekeren kunnen regelen. O.a het inzien van verzekeren, wijzigen en opzeggen van verzekeringen, inzien van lopende schademeldingen, advies, informatie, afsluiten van nieuwe verzekeringen en schade melden. Er is vanuit klantonderzoek gekeken naar de behoefte van de klant omtrent het regelen van hun verzekeringen. Ook is er een design workshop gedaan met alle stakeholders waarin we gebrainstormd hebben en ben ik uiteindelijk begonnen met het schetsen van het concept.

De oplossing

Uit de brainstormsessies zijn er ideeën gekomen voor de gebruiker waarvan wij dachten dat dit thuishoorde in het klantportaal. Er is gekeken naar welke functionaliteiten en overzichten klanten het meest belangrijk vinden/meest gebruiken en op basis daarvan is er een ontwerp gemaakt waarin onderdelen in cards geplaatst worden binnen een dashboard. De meest belangrijke onderdelen worden prominent op het dashboard geplaatst, waar de minder belangrijke onderdelen worden opgenomen in de wat lager geplaatste cards of linkjes. Er zijn verschillende uitwerkingen gemaakt en deze zijn uiteindelijk ook A/B getest en getest op usability met gebruikers.